Olet täällä

Jäsenet

Sangen yritysmuoto on osuuskunta mikä eroaa osakeyhtiöstä siten, että jokaisella omistajalla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa (yleiskokous) omistusosuudesta riippumatta. Tästä syystä osuudenomistajista on luonnollisempaa käyttää nimitystä jäsen. Osuuskuntien toimintaperiaate on usein se, että ne pyrkivät tuottamaan suoraa hyötyä jäsenilleen sen sijaan että ne tuottaisivat lisää arvoa sijoitetulle pääomalle. Lisätietoa yritysmuodoista löytyy Wikipedian sivuilta sekä erityisesti osuustoiminnasta Suomessa Pellervo-seuran sivuilta.

Toimikauden 2015 lopussa Sangella oli 77 jäsentä.

Liittyminen

Tapanamme on ollut, että otamme jäseniksemme henkilöitä, jotka joku jäsen jo tuntee jollakin tavoin. Tämä ei toki estä järjestämästä vaikka tapaamista, jossa voi paremmin tutustua puolin ja toisin ja samalla keskustella tarkemmin siitä mitä osapuolilla on tarjota toisilleen.

Liittymsmaksu on 50 euroa ja sen lisäksi tulee lunastaa ainakin yksi osuus joiden suuruus on 100 euroa. Liittymisen hyväksyy hallitus, jolla on ollut tapana kokoontua tarpeen vaatiessa kohtuullisen useinkin.

Hallitus

Sangen toiminnasta vastaa yleiskokouksen valitsema hallitus. Sangella ei ole toimitusjohtajaa.

Hallituksen kokoonpano 2.6.2013 alkaen on: Timi Wahalahti (puheenjohtaja), Samuel Rinnetmäki (varapuheenjohtaja), Janne Peltonen (sihteeri), Panu Kalliokoski (oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvovastaava), Osma Suominen ja Henna Kalliokoski sekä varajäsen Tero Matinlassi.