Olet täällä

Jäsenet

Sangen yritysmuoto on osuuskunta, mikä eroaa osakeyhtiöstä siten, että jokaisella omistajalla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa (yleiskokous) omistusosuudesta riippumatta. Tästä syystä osakkaista on luonnollisempaa käyttää nimitystä jäsen. Osuuskuntien toimintaperiaate on usein se, että ne pyrkivät tuottamaan suoraa hyötyä jäsenilleen sen sijaan että ne tuottaisivat lisää arvoa sijoitetulle pääomalle. Lisätietoa yritysmuodoista löytyy Wikipedian sivuilta sekä erityisesti osuustoiminnasta Suomessa Pellervo-seuran sivuilta.

Toimikauden 2018 lopussa Sangella oli 81 jäsentä.

Liittyminen

Tapanamme on ollut, että otamme jäseniksemme henkilöitä, jotka joku jäsen jo tuntee jollakin tavoin. Tämä ei toki estä järjestämästä vaikka tapaamista, jossa voi paremmin tutustua puolin ja toisin ja samalla keskustella tarkemmin siitä, mitä osapuolilla on tarjota toisilleen.

Liittymismaksu on 50 euroa, ja sen lisäksi tulee lunastaa ainakin yksi osuus à 100 euroa. Liittymisen hyväksyy hallitus, joka voi kokoontua tarpeen vaatiessa kohtuullisen useinkin.

Hallitus

Sangen toiminnasta vastaa yleiskokouksen valitsema hallitus. Sangella ei ole toimitusjohtajaa.

Hallituksen kokoonpano toimikaudella 2018-19 on seuraava: Janne Peltonen (puheenjohtaja), Samuel Rinnetmäki (varapuheenjohtaja), Panu Kalliokoski (sihteeri), Santeri Palin, Osma Suominen ja Tuulia-Tuulia Tummavuori. Hallituksen varajäsenet ovat Aura Kelloniemi, Henna Kalliokoski, Kaneli Kalliokoski, Tero Matinlassi ja Roman Susi.